Zagadnienia gramatyczne

AFTER - kiedy znaczy 'POTEM'
OKREŚLANIE CZASU (DATY)
DUŻY - OKREŚLENIA ("LARGE", "BIG", "GREAT")
ONE w znaczeniu "JAKIŚ"
ONE w znaczeniu "TEN"
WHOLE czy ALL
ADULT i inne podobne wyrazy
PERMIT czy ALLOW
ENSURE, ASSURE, czy INSURE
INFLUENCE czy AFFLUENCE
AS
ANXIOUS
BROADCAST czy AUDITION
MATHEMATICS oraz ARITHMETIC
THROUGH, ACROSS, czy ALONG
IN FRONT OF czy AHEAD OF
EVERY czy ANY
AFFECT i inne podobne wyrazy
LIKE czy ALIKE
OKREŚLANIE CZASU
CORPORAL czy CORPOREAL
BATH - określenia
PRZYTACZANIE OPINII
ŻYWY - określenia
PRZENOSZENIE PRZEDMIOTÓW - BRING czy TAKE
CAN’T HELP
AROUND czy ABOUT
CLOTH czy CLOTHES
TOWN czy CITY
MIND czy BRAIN
SURELY czy CERTAINLY
BREATH - wyrażenia
FAITH czy BELIEF
BUSINESS
PRESENT czy ACTUAL
ANNOUNCEMENT czy ADVERTISEMENT
SAMOTNY - określenia
AT ONESELF czy AT EACH OTHER
CONCEPT czy CONCEPTION
CIAŁO - BODY czy FLESH
INVENT czy DISCOVER
PORUSZANIE SIĘ - WYRAŻENIA
DRAUGHT, DRAFT czy DROUGHT
BI-
MARTWY - OKREŚLENIA
BESIDE czy BY
OKREŚLANIE CELU
APART FROM, BESIDES, BUT FOR czy EXCEPT FOR
THANK - DZIĘKOWANIE
BORN - wyrażenia
MISPLACE czy DISPLACE
OVER czy ABOVE
COMPREHENSIBLE czy COMPREHENSIVE
BETWEEN czy AMONG
MOVIES/CINEMA czy THEATRE/THEATER
ALREADY
HARDLY, SCARCELY czy BARELY
COUNCELLOR, COUNCILLOR czy CHANCELLOR
AFTER – kiedy znaczy ‘PO’
CROSS-LEGGED
INFLICT czy AFFLICT
BOTH czy ALL
CORPSE, CORPS czy CORPUS
WIDE czy BROAD
DISINTERESTED czy UNINTERESTED
CHILDISH czy CHILDLIKE
ALTERNATIVE czy ALTERNATE
UNTIL czy BY
ADVICE czy ADVISE
LIKE czy AS
MĘSKI - OKREŚLENIA
RYNEK
SUPPOSE czy SUPPOSING
MAŁPA - OKREŚLENIA
MADE
LIKE
LAY czy LIE
MINUTE
DEMONSTRATION czy MANIFESTATION
HAD BETTER
ŚWIĘTY
SŁUCHANIE – LISTEN czy HEAR
PŁEĆ - UNIKANIE SEKSIZMU W MOWIE
HOMOGENEOUS czy HOMOGENOUS
HUMILIATION czy HUMILITY
OPEN czy OPENED
DAWANIE NAPIWKÓW
OLD, OLDER i ELDER
NEVER MIND
ŻADEN – NONE OF czy NO
APPEAR czy SEEM
CIEŃ
SIC
SO w znaczeniu RÓWNIEŻ
LITTLE czy SMALL
SZYK WYRAZÓW W ZDANIU
TALK czy SPEAK
SUGGEST
JĘZYK SLANGOWY
OKREŚLENIA SERII - SERIAL czy SERIES

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Zagadnienia gramatyczne
Loading ...