Strona bierna

Chcesz uczyć się języka angielskiego, czytając zabawne anegdoty?
Przeczytaj Angielski w anegdotach. Celebrities!
Sprawdź teraz >>

STRONA BIERNA

 

Zdania w stronie biernej występują w języku angielskim znacznie częściej niż w języku polskim. Używamy ich przede wszystkim wtedy, gdy chcemy wyrazić, co się z kimś dzieje, a nie, jakie czynności on sam wykonuje. Z gramatycznego punktu widzenia strona bierna składa się z czasownika “be” (w odpowiedniej formie) oraz imiesłowu biernego.

 

Podmiot zdania w stronie czynnej staje się dopełnieniem w stronie biernej. Wykonawca czynności bywa w ogóle w stronie biernej pomijany. Jeśli jednak tak się nie dzieje, rzeczownik odnoszący się do wykonawcy czynności wprowadzamy przy pomocy przyimka “by”. W wypadku, gdy opisywane zdarzenie spowodowane jest przez przedmiot, właściwy przyimek to “with”, np.:

 

(1) That house was built by my father.

Ten dom został zbudowany przez mojego ojca.

(2) Mary was hit with a ball.

Mary została uderzona piłką.

 

Poniższa tabela przedstawia, a jaki sposób tworzy się stronę bierną i czynną w poszczególnych czasach:

 

Czas

Strona czynna

Strona bierna

teraźniejszy prosty

(4a) We keep milk in a fridge.

Trzymamy mleko w lodówce.

(4b) Milk is kept in a fridge.

Mleko jest trzymane w lodowce.

teraźniejszy ciągły

(5a) Mary is washing a car now.

Mary myje teraz samochód.

(5b) A car is being washed by Mary now.

Samochód jest myty teraz przez Mary.

przeszły prosty

(6a) They stole my car yesterday.

Ukradli wczoraj mój samochód.

(6b) My car was stolen yesterday.

Mój samochód został wczoraj skradziony.

przeszły ciągły

(7a) Tom was preparing dinner.

Tom przygotowywał obiad.

(7b) Dinner was being prepared by Tom.

Obiad był przygotowywany przez Toma.

teraźniejszy uprzedni

(8a) They haven’t seen her for ages.

Nie widzieli jej od lat.

(8b) She hasn’t been seen for ages.

Nie była widziana od lat.

przeszły uprzedni

(9a) They said that somebody had bought it.

Powiedzieli, że ktoś to kupił.

(9b) They said that it had been bought.

Powiedzieli, że zostało kupione.

przyszły prosty

(10a) We will correct that mistake tomorrow.

Poprawimy jutro ten błąd.

(10b) That mistake will be corrected tomorrow.

Błąd zostanie jutro poprawiony.

przyszły w przeszłości

(11a) John said he would buy this book.

John powiedział, że kupi tę książkę.

(11b) John said this book would be bought.

John powiedział, że ta książka będzie kupiona.

przyszły uprzedni

(12a) He will have written this book by now.

Z pewnością napisał już tę książkę.

(12b) This book will have been written by now.

Ta książka z pewnością jest już napisana.

 

Chcesz uczyć się języka angielskiego, czytając zabawne anegdoty?
Przeczytaj Angielski w anegdotach. Celebrities!
Sprawdź teraz >>


 Strony biernej używamy najczęściej, gdy:

- wykonawca czynności jest nieznany, nieokreślony, oczywisty lub w ogóle nie ma dla nas znaczenia, kto jest wykonawcą czynności

 

(13) My car was stolen.

Mój samochód został skradziony.

(14) Linda was taken to the hospital.

Linda została zabrana do szpitala.

 

- generalizujemy, mówimy o czymś w sposób ogólny

 

(15) English is spoken all over the world.

Po angielsku mówi się na całym świecie.

 

- chcemy położyć nacisk nie na to, kto jest wykonawcą czynności, lecz na jej przedmiot bądź samą czynność:

 

(16) THE RACE was won by Tom.

WYŚCIG został wygrany przez Toma.

 

- staramy się uniknąć wymieniania konkretnej osoby odpowiedzialnej za jakąś czynność (np. przez grzeczność lub próbując coś ukryć)

 

(17) The order was given to start firing.

Wydano rozkaz rozpoczęcia strzelania.

 

- podajemy oficjalne instrukcje, komunikaty i zawiadomienia

 

(18) All students are expected to fill in this application form.

Oczekuje się, że wszyscy studenci wypełnią tę aplikację.

 

Należy pamiętać, że w języku angielskim istnieją też czasowniki nieprzechodnie, czyli takie, które nie tworzy strony biernej. Należą do nich np.: “die” (‘umierać’), “fit” (‘pasować’), „go” (‘pójść, pojechać’), “lack” (‘brakować’), „laugh” (‘śmiać się’)  “walk” (‘chodzić’).

 

(19) One of my grandmas died more than ten years before I was born.

Jedna z moich babć zmarła ponad dziesięć lat przed moim narodzeniem.  

(20) She laughed when I told her what had happened in the office.

Śmiała się, gdy jej powiedziałem, co się zdarzyło w biurze.

 

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Strona bierna
Loading ...